Archiwa kategorii: Mint

Poprawki motywu Mint-X dla Linux Mint 16 / Mate 1.6

Próba zmiany rozmiaru czcionek używając tematu Mint-X w Linux Mint 16 na rozmiar inny niż 10 pkt. jest całkowicie nie możliwa. W celu używania innego rozmiaru czcionek możemy wykorzystać plik .gtkrc-2.0 w katalogu domowy lub edytować sam temat. Drugie rozwiązanie działa w całym systemie i dla wszystkich użytkowników.
Otwieramy do edycji plik:

sudo pluma /usr/share/themes/Mint-X/gtk-2.0/gtkrc

i wszystkie wpisy:

font_name

komentujemy:

#font_name

Zapisujemy plik i możemy cieszyć się pełnią możliwości zmiany rozmiaru czcionek.

Druga zmiana tego pliku pozwala Eclipse wyglądać normalnie gdy korzysta on z GTK do wyświetlania interfejsu.
Na końcu wspomnianego pliku dopisujemy:

style "null"
{
    engine "pixmap"
    {
    image
    {
      function = BOX
      file = "Null/null.png"
      stretch = TRUE
    }
    }
}
 
widget "*swt*toolbar-flat" style "null"

Po zapisaniu cieszymy się dobrze wyglądającym Eclipse.

Wolny start Caja z menu Miejsca w Linux Mint 16

Po instalacji Linux Mint 16 zauważyłem bardzo wolny start caja’i ze skrótów z menu Miejsca. Po krótkim poszukiwaniu znalazłem winowajce.
Jest nim mianowicie plik:

/usr/share/applications/caja.desktop

Po zajrzeniu do pliku okazało się, że caja.desktop uruchamia

/usr/bin/startcaja

Uruchomienie w terminalu startcaja nie daje żadnego efektu jedynie zabiera czas.
W katalogu

/usr/share/applications/

znajdują się inne pliki .desktop dotyczące caja wraz z zachęcająco brzmiącym caja-browser.desktop. Plik ten uruchamia caja w następujący sposób:

caja --no-desktop --browser %U

Zamiana wpisu dotyczącego inode/directory z caja.desktop na caja-browser.desktop w pliku

~/.local/share/applications/mimeapps.list

pozwoliła ma normalną prędkość uruchamiani caja’i ze skrótów znajdujących się w menu Miejsca.