Archiwa tagu: Problem

Poprawki motywu Mint-X dla Linux Mint 16 / Mate 1.6

Próba zmiany rozmiaru czcionek używając tematu Mint-X w Linux Mint 16 na rozmiar inny niż 10 pkt. jest całkowicie nie możliwa. W celu używania innego rozmiaru czcionek możemy wykorzystać plik .gtkrc-2.0 w katalogu domowy lub edytować sam temat. Drugie rozwiązanie działa w całym systemie i dla wszystkich użytkowników.
Otwieramy do edycji plik:

sudo pluma /usr/share/themes/Mint-X/gtk-2.0/gtkrc

i wszystkie wpisy:

font_name

komentujemy:

#font_name

Zapisujemy plik i możemy cieszyć się pełnią możliwości zmiany rozmiaru czcionek.

Druga zmiana tego pliku pozwala Eclipse wyglądać normalnie gdy korzysta on z GTK do wyświetlania interfejsu.
Na końcu wspomnianego pliku dopisujemy:

style "null"
{
    engine "pixmap"
    {
    image
    {
      function = BOX
      file = "Null/null.png"
      stretch = TRUE
    }
    }
}
 
widget "*swt*toolbar-flat" style "null"

Po zapisaniu cieszymy się dobrze wyglądającym Eclipse.

Realtek 8187b (rtl8187) przez Ndiswrapper’a w Ubuntu 10.04.

Domyślny sterownik dla Realtek’a 8187 w Ubuntu jest niestety „niezbyt dobry”. Zasięgi łapie znakomite ale gorzej z bitrate’em. Prawdopodobnie przez obniżenie bitrate’u sterownik uzyskuje takie zasięgi. Postanowiłem wrócić do Ndiswrappera i sterownika z Win XP. Poradnik jest to kompilacja materiałów z sieci dotyczących instalacji tej karty w Ubuntu 8.04 oraz mojego poradnika napisanego dla forum Ubuntu.pl dotyczącego także Ubuntu 8.04.

1. Ściągamy sterownik dla Windows.

Ze strony Realtek’a, dział download ściągamy najnowszą wersję sterownika dla karty 8187B.

Rozpakowujemy archiwum.

2. Instalujemy ndiswrapper’a.

sudo apt-get install ndiswrapper-common ndiswrapper-utils ndiswrapper-utils-1.9

3. Instalacja sterownika Windows.

Przechodzimy do katalogu RTL8187B/WinXP w rozpakowanym archiwum ściągniętym w kroku 1. Operację tę wykonujemy oczywiście w konsoli. Jest to bardzo ważne aby być w tym katalogu. Następnie wydajemy polecenie:

sudo ndiswrapper -i net8187b.inf

Następnie:

sudo depmod -a

Następnie odnajdujemy oznaczanie naszej karty wifi:

lsusb

Szukamy linijki z nazwą Realtek Semiconductor Corp.. Przed nazwą powinno być tam podobne oznaczenie do tego: 0bda:8197. U mnie całą linijka wygląda tak:

Bus 006 Device 003: ID 0bda:8197 Realtek Semiconductor Corp.

Po odnalezieniu oznaczenie karty, każemy ndiswrappre’owi dla urządzenia o oznaczeniu xxxx:yyyy używać podanego wcześniej sterownika z Windows. Wydajemy polecenie:

sudo ndiswrapper -a tu_wpisujemy_oznaczenie_uzyskane_po_lsusb net8187b

czyli u mnie wygląda to tak

sudo ndiswrapper -a 0bda:8197 net8187b

Dodajemy wpis do /etc/modules

sudo nano /etc/modules

na końcu pliku dopisujemy:

ndiswrapper

Do pliku /etc/modprobe.d/blacklist.conf

sudo nano /etc/modprobe.d/blacklist.conf

dopsiujemy:

blacklist rtl8187

4. Usypianie i hibernacja.

Musimy teraz edytować kilka plików, aby po wybudzeniu komputera bądź to z uśpienia czy hibernacji, sieć wifi nam działał.

Sposób pierwszy to edycja pliku /usr/lib/pm-utils/sleep.d/55NetworkManager.

sudo nano /usr/lib/pm-utils/sleep.d/55NetworkManager

Edytujemy tylko ostatnią część pliku aby miała ona następującą postać:

case "$1" in
	hibernate|suspend)
		suspend_nm
		rmmod ndiswrapper
		;;
	thaw|resume)
		modprobe ndiswrapper
		resume_nm
		;;
	*) exit $NA
		;;
esac

Wadą tego rozwiązania jest jednak to, że po każdej aktualizacji pakietów odpowiedzialnych za zarządzanie energią czy pakietów NetworkManager’a plik ten zostanie nadpisany i potrzebna będzie ponowna edycja pliku.

Sposób drugi to utworzenie skryptu. Sposób nietestowany przeze mnie i nie wiem czy to rozwiązanie działa – w teorii powinno :). Tworzymy skrypt o jeden początkowy numerek większy niż nazwa pliku użytego w sposobie pierwszym. Czyli jeżeli nasza nazwa pliku dla skryptu NetworkManger’a to /usr/lib/pm-utils/sleep.d/55NetworkManager, to tworzymy plik /usr/lib/pm-utils/sleep.d/56ndiswrapper:

sudo nano /usr/lib/pm-utils/sleep.d/56ndiswrapper

Wklejamy to:

#!/bin/sh
 
. "${PM_FUNCTIONS}"
 
case "$1" in
	hibernate|suspend)
		rmmod ndiswrapper
		;;
	thaw|resume)
		modprobe ndiswrapper
		;;
	*) exit $NA
		;;
esac

Nadajemy prawa do wykonywania:

sudo chmod ugo+x /usr/lib/pm-utils/sleep.d/56ndiswrapper

Zalety tego sposobu to, że podczas aktualizacji nic nie powinno się dziać. Wady – nie wiem czy działa :).

5. Sprawdzamy czy działa.

Rozłączamy połączenie wifi w NetworkManger.

Usuwamy stary moduł odpowiadający za kartę:

sudo rmmod rtl8187

Ładujemy ndiswrapper’a:

sudo modprobe ndiswrapper

Próbujemy się połączyć. Jeżeli nie dział, powinien pomóc restart komputera.

Krew, pot i łzy … Ubuntu 10.04 cz.1

Jak pisałem wcześniej postanowiłem przeinstalować Ubuntu na dwóch komputerach. Wybór padł na najnowszą wersję Ubuntu czyli 10.04. Niestety nie obyło się bez problemów. Poniżej opisuje jak rozwiązałem problemy/sytuacje jakie napotkałem podczas konfiguracji tej wersji do stanu używalności. Miłej lektury.

1. Domyślne uprawnienia do zapisu.

Jako że z komputerów korzysta dwu użytkowników należało zmienić domyślne uprawnienia dla plików i katalogów.
Do /etc/profile dodajmy na końcu:

umask 002

Do /etc/pam.d/common-session dodajemy:

session optional pam_umask.so umask=002

2. Skalowanie procesora.

Mój komputer stacjonarny wyposażony jest w procesor Pentium 4 3.00 GHz nazywany przeze mnie  pieszczotliwie „piecykiem”. We wcześniejszych wydaniach Ubuntu skalowanie doskonale działało z wykorzystaniem modułu P4_clockmod. W 10.04 P4_clockmod nie jest domyślnie używane dla P4. Systemowo domyślny „scaling governor” nie lubi się z P4 i twierdzi, że używany przez niego moduł ma za wysoką latencję. Przywrócenie skalowania procesora dla Pentium 4.

Instalujemy sysv-rc-conf, powernowd.

sudo apt-get install powernowd sysv-rc-conf

Wyłączamy ondemand.

sudo service ondemand stop

Wyłączmy domyślny start ondemand.

sudo sysv-rc-conf

odznaczamy x (przez spację) przy pozycji ondemand.
Następnie próbujemy załadować moduł p4_clockmod.

sudo modprobe p4_clockmod

Sprawdzamy czy moduł się załadował.

lsmod | grep p4_clockmod

Jeżeli moduł został załadowany dopisujemy do /etc/modules:

p4_clockmod

Edytujemy /etc/default/powernowd linia z OPTIONS powinna wyglądać tak:

OPTIONS="-q -m 1 -p 50 -u 100 "

Co do informacji na temat tych opcji odsyłam do man powernowd.
Gdyby okazało się, że procesor łapie zbyt niskie częstotliwości (tak było u mnie – skalowanie zaczynało się już od 375 Mhz) należy dodać do /etc/rc.local:

echo 1875000 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_freq

gdzie „liczba” to jedna z możliwych dla procesora częstotliwości (aby sprawdzić dostępne częstotliwości – cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_frequencies).
Ja musiałem także przy starcie systemu ponownie restartować powernowd. W tym celu dopisujemy do /etc/rc.local:

sleep 1
/etc/init.d/powernowd restart

3. Compiz.

Jak pozbyć się efektu rwania obrazu w filmach i samym środowisku przy włączonym compizie na sterownikach od Nvidii (screen tearing, brak synchronizacji pionowej).
Instalujemy Menedżera Ustawień CompizConfig , Fusion Icon.

sudo apt-get install compizconfig-settings-manager fusion-icon

Następnie System -> Preferencje -> Menedżer Ustawień CompizConfig. W części Ogólne -> Opcje Ogólne w karcie Ustawienia obrazu zaznaczmy ostatnią opcję Synchronizuj z VBlank.

Przydatnym może okazać się skrypt do wyłączanie compiz’a i włączania metacity i odwrotnie. Używam gdy startuje XBMC aby wyłączyć compiz’a.

#! /bin/bash
pid=`ps --no-heading -C compiz | cut -d "?" -f1`;
if [ -n "$pid" ]; then
metacity --replace &
else
compiz --replace &
fi
exit 0

4. Wyłączenie usypiana i hibernacji.

Jeżeli mamy problemy z hibernacją/usypianiem lub po prostu nie chcemy mieć tych opcji w menu apletu Sesji powiadamiana należy zamienić w pliku:

sudo nano /usr/share/polkit-1/actions/org.freedesktop.upower.policy

linijkę

<allow_active>yes</allow_active>

na

<allow_active>no</allow_active>

w interesujących nas opcjach – Susupend / Hibernate.

Po ponownym zalogowaniu znikają nam z menu te opcje.

5. PulseAudio i brak Alsa Mixer’a.

Jak zwykle, od kilku wydań, Ubuntu mam spapraną domyślną konfigurację PulseAudio. Aby to naprawić musimy doinstalować kilka pakietów:

sudo apt-get install padevchooser paman paprefs pavucontrol pavumeter

Następnie Programy -> Dźwięk i Wideo -> PulseAudio Device Chooser. Lewy klawisz myszy na ikonie w tray’u wybieramy Configure Local Sound Server. W kartach Dostęp sieciowy oraz Serwer sieciowy zaznaczamy wszystkie możliwe opcje oprócz tych dotyczących DLNA, Apple AirTunes (chyba, że ich używamy). Zamykamy ustawienia oraz wychodzimy z PulseAudio Device Chooser. Po tym zabiegu znika większość problemów z pulse np. problemy z mpd.

Po dłuższej chwili używania Ubuntu 10.04 spostrzegłem, że brakuje w ustawianiach dźwięku, tak niezbędnej rzeczy jak mikser. Może na laptopie nie jest to takie uciążliwe, lecz na desktopie gdy chciał wyciszyć wyjścia dźwięku niemiło się zaskoczyłem. Rozwiązanie – doinstalowanie pakietów.

sudo apt-get install gnome-alsamixer

W menu Dźwięki mam nasz mikser alsy.

Idziemy krok dalej – wywalenie nowego wynalazku Apletu powiadamiania (Indicator-applet). Po usunięciu tego apletu z paska zadań znika nam możliwość regulacji głośności. Rozwiązanie – doinstalować pakiety.

sudo apt-get install gnome-media gnome-media-common

Wciskamy Alt+F2 wpisujemy gnome-volume-control-applet i cieszymy się starym dobrym apletem do kontroli dźwięku. Należy także dodać wpis do programów startowych, zawierający jako Poleceniegnome-volume-control-applet.

6. Zamykanie/restart systemu gdy zalogowany jest inny użytkownik.

Edytujemy plik /usr/share/polkit-1/actions/org.freedesktop.consolekit.policy.

sudo nano /usr/share/polkit-1/actions/org.freedesktop.consolekit.policy

Plik powinien wyglądać tak (zwróćcie uwagę na wyróżnione części):

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE policyconfig PUBLIC
 "-//freedesktop//DTD PolicyKit Policy Configuration 1.0//EN"
 "http://www.freedesktop.org/standards/PolicyKit/1.0/policyconfig.dtd">

<!--
Policy definitions for ConsoleKit
-->

<policyconfig>

 <action id="org.freedesktop.consolekit.system.stop">
 <description>Stop the system</description>
 <message>System policy prevents stopping the system</message>
 <defaults>
 <allow_inactive>no</allow_inactive>
 <allow_active>yes</allow_active>
 </defaults>
 </action>

 <action id="org.freedesktop.consolekit.system.stop-multiple-users">
 <description>Stop the system when multiple users are logged in</description>
 <message>System policy prevents stopping the system when other users are logged in</message>
 <defaults>
 <allow_inactive>no</allow_inactive>
 <allow_active>auth_admin_keep</allow_active>
 <allow_active>yes</allow_active>
 </defaults>
 </action>

 <action id="org.freedesktop.consolekit.system.restart">
 <description>Restart the system</description>
 <message>System policy prevents restarting the system</message>
 <defaults>
 <allow_inactive>no</allow_inactive>
 <allow_active>yes</allow_active>
 </defaults>
 </action>

 <action id="org.freedesktop.consolekit.system.restart-multiple-users">
 <description>Restart the system when multiple users are logged in</description>
 <message>System policy prevents restarting the system when other users are logged in</message>
 <defaults>
 <allow_inactive>no</allow_inactive>
 <allow_active>auth_admin_keep</allow_active>
 <allow_active>yes</allow_active>
 </defaults>
 </action>

</policyconfig>

Rozwiązanie zaczerpnięte z http://www.len.ro/2009/11/karmic-various-tricks/

7. Wyłączenie w GNOME potwierdzania wylogowania, zamknięcia i restartu systemu.

Otwieramy (w konsoli lub Alt-F2) gconf-editor. Przechodzimy do apps -> indicator-applet i zaznaczamy opcję suppress_logout_restart_shutdown.

8. Dziwne „zużycia” pamięci po starcie systemu.

Co mam na myśli. Może zauważyliście, że Ubuntu niekiedy po starcie zajmuje więcej ram’u niż powinno. U mnie to były wielkości coś koło 300-500MB. Problem ten jest związany z zastosowaniem w Ubuntu mechanizmu ureadahead. Mechanizm ten odpowiedzialny jest w skrócie za szybszy start systemu. Co pewien czas ureadahead dokonuje re profilowania zainstalowanych aplikacji – miejsce ma to np. w tedy gdy instalujemy jakieś nowe pakiety bądź dokonujemy aktualizacji. Po wykonaniu profilu ureadahead zostawia w ram’ie śmieci – nie zwalnia zajętej podczas tego procesu pamięci. Profilowanie odbywa się na starcie systemu. Dlatego także Ubuntu raz startuje dłużej raz krócej. Można pozbyć się nieprzyjemnego zużycia ram’u przez dodanie do /etc/rc.local

echo 2048 | sudo tee /sys/kernel/debug/tracing/buffer_size_kb

Można to poprzedzić także komendą sleep, u mnie wynosi ona 30. Błąd zgłoszony na Launchpad’zie.

Chromium i java.

Jeżeli macie problem z javą i chromium na Ubuntu 9.04 (aplety się nie odpalają, w about:plugins jej nie widać), należy dowiązać symbolicznie bibliotekę z libnpjp2.so (oczywiście mając poprawnie zainstalowaną java od sun’a) do katalogu chromium (/usr/lib/chromium-browser/plugins).
W terminalu wydajemy polecenie:

sudo ln -s /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/lib/i386/libnpjp2.so /usr/lib/chromium-browser/plugins/

Teraz możemy cieszyć się java w google chrome.